Przedsiębiorca może kwestionować wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wskazane w elektronicznym zawiadomieniu ZUS | PRO HR Handlowy

2022.04.28

Obecnie ZUS zawiadamia płatnika składek o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w danym roku kalendarzowym w formie elektronicznej.

Pojawiły się wątpliwości co do charakteru tego zawiadomienia i drogi postępowania pracodawcy w przypadku sprzeciwu wobec jego treści.

W podjętej ostatnio uchwale Sąd Najwyższy uznał, że zawiadomienie jest czynnością techniczną, a płatnik ma prawo zakwestionować wysokość tak ustalonej stopy procentowej składki.

W konsekwencji takiego sprzeciwu ZUS będzie zobowiązany wydać decyzję ustalającą wysokość stopy. Od takiej decyzji płatnik może następnie odwołać się do sądu.

Zakwestionowanie elektronicznego zawiadomienia jest zatem pierwszym krokiem, który powinien powziąć przedsiębiorca nie zgadzający się ze stanowiskiem ZUS.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy