Naruszenie prawa do odpoczynku kreuje dodatkowe ryzyka dla pracodawcy | PRO HR Handlowy

2022.04.28

Prawo do nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego to jedno z podstawowych praw pracownika związanych z czasem pracy.

Naruszenie tego prawa przez pracodawcę może polegać na nieuzasadnionym skróceniu odpoczynku poniżej norm kodeksowych albo jego przerwanie. Jedną z niewielu okoliczności legalizujących takie działanie pracodawcy jest usuwanie przez pracownika awarii.

Nieprzestrzeganie okresów odpoczynku jest czynem niedozwolonym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Pracownik może również uznać, że narusza to jego dobra osobiste, jest to bowiem element prawa do ochrony zdrowia pracownika.

W konsekwencji, pracodawca naruszający odpoczynek może ponosić nie tylko odpowiedzialność wykroczeniową (a nawet karną) z tego tytułu, ale również finansową w postaci zadośćuczynienia wypłaconego pracownikowi oraz zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny wskazany przez pracownika. Podstawą dochodzenia takich roszczeń są przepisy kodeksu cywilnego.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy