PRO HR Handlowy | Kwiecień 2022

2022.04.28

O czym jest najnowsze wydanie kwartalnika dla pracodawców z sektora retail? 


Prawo do nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego to jedno z podstawowych praw pracownika związanych z czasem pracy. Nieprzestrzeganie okresów odpoczynku jest czynem niedozwolonym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Od dnia 28 marca 2022 roku nie ma konieczności noszenia maseczek ochronnych w zakładzie pracy, bez względu na to, ile osób przebywa w pomieszczeniu. Wyjątek dotyczy jedynie budynków, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz aptek.

Obecnie ZUS zawiadamia płatnika składek o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w danym roku kalendarzowym w formie elektronicznej. 

Nowa ustawa o obronie Ojczyzny zawiera szereg przepisów istotnych dla pracodawców. Z punktu widzenia uprawnień i obowiązków stron umowy o pracę pracy kluczowy jest rodzaj służby wojskowej odbywanej przez pracownika. 

Zobacz plik PDF