Czy przedstawiciel handlowy będzie mógł pracować zdalnie? | PRO HR Handlowy

2022.09.05

Obecnie trwają zaawanasowane prace sejmowe nas wprowadzeniem pracy zdalnej do kodeksu pracy. Pracodawcy zatrudniający pracowników mobilnych, w tym przedstawicieli handlowych zastanawiają się czy w ogóle możliwa będzie praca zdalna takiego pracownika. 

Jednoznacznej odpowiedzi na no to pytanie trudno szukać w projekcie nowych przepisów. Pojawiły się zatem znaki zapytania wśród pracodawców. Wątpliwości te postanowiło rozwiać Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Otóż, w ocenie Ministerstwa nie będzie pracownikiem wykonującym pracę zdalną pracownik, który całość lub część swoich obowiązków służbowych wykonuje poza zakładem pracy, jeśli tak zostało określone jego miejsce świadczenia pracy w umowie o pracę lub zostało wskazane doraźnie na mocy polecenia pracodawcy.
 
Według Ministerstwa kluczowa jest definicja pracy zdalnej w projekcie, zgodnie z którą praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna). 

Stanowisko Ministerstwa może prowadzić do interpretacji, iż pracownik mobilny w ogóle nie może pracować zdalnie. Z takim podejściem trudno jednak się zgodzić. Przede wszystkim projektowane przepisy nie wyłączają tej grupy pracowników z możliwości wykonywania pracy zdalnie. Ponadto definicja pracy zdalnej nie odnosi się do stałego miejsca wykonywania pracy, ale do miejsca uzgodnionego miedzy pracodawcą i pracownikiem. W konsekwencji, to strony umowy o pracę powinny zadecydować czy praca pracownika mobilnego może być wykonywana zdalnie. Jeżeli rodzaj pracy na to zezwala, to nie powinno być przeszkód. Jak pokazał czas pandemii również i przedstawiciel handlowy może pracować zdalnie (spotkania online zastąpiły bowiem w dużej części spotkania bezpośrednie z klientami). 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy