PRO HR Handlowy | Wrzesień 2022

2022.09.05

O czym jest najnowsze wydanie kwartalnika dla pracodawców z sektora retail? 


W takiej sytuacji pomiędzy spółką a członkiem zarządu istnieją dwa niezależne od siebie i jednocześnie pozostające w funkcjonalnym związku stosunki prawne: stosunek korporacyjny wynikający z powołania do zarządu spółki regulowany przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz stosunek prawny wynikający z zawarcia umowy o pracę.

Obecnie trwają zaawanasowane prace sejmowe nas wprowadzeniem pracy zdalnej do kodeksu pracy. Pracodawcy zatrudniający pracowników mobilnych, w tym przedstawicieli handlowych zastanawiają się czy w ogóle możliwa będzie praca zdalna takiego pracownika. 

Projekt ustawy zwiększa rolę organizacji reprezentatywnych przy prowadzeniu rokowań co przyspieszy rozwiązanie sporu oraz pomoże osiągnięcie porozumienia eliminując ewentualne trudności w uzgodnieniach, które często pojawiały się między pracodawcą, a niewielkimi organizacjami związkowymi. 

Ostatnie miesiące przyniosły szereg zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Większość dotyczy przede wszystkim obywateli Ukrainy.

Zobacz plik PDF