Zdalne kontrole PIP również w branży handlowej | PRO HR Handlowy

2021.03.11

Od 25 stycznia 2021 roku kontrole PIP w firmach mogą być przeprowadzane w formie zdalnej lub hybrydowej.

Warunkiem jednak przeprowadzenia takiej kontroli jest zgoda przedsiębiorcy. PIP nie może zatem narzucić zdalnej czy hybrydowej formy kontroli. Brak zgody oznacza przeprowadzenie kontroli w trybie tradycyjnym. Decyzja firmy w tym zakresie powinna być przemyślana. 

Kontroli PIP, w tym zdalnych mogą spodziewać się również przedsiębiorcy z branży handlowej. Jak wynika z informacji PIP właśnie w tej branży w niektórych regionach kraju, PIP stwierdził największe problemy z wypłatą wynagrodzeń pracownikom w ostatnich miesiącach.     

Jak informuje PIP kontrole w tym trybie mają odbywać się za pośrednictwem platformy ePUAP, służbowej poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych ze służbowego telefonu, połączeń wideo przez komunikatorów internetowych oraz innych narzędzi teleinformatycznych. Zamiar przeprowadzenia takiej kontroli zostanie zakomunikowany przedsiębiorcy za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP. Jeżeli firma wyrazi zgodę inspektor przedstawi zakres kontroli i wskaże dokumenty (informacje), z którymi chce się zapoznać. Żądane przez inspektora PIP materiały przedsiębiorca będzie mógł przekazać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią lub skanem dokumentu. W razie potrzeby inspektor PIP może stawić się w firmie w celu przeprowadzenia określonych czynności w sposób tradycyjny.  

 Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy