Wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy dla Ukraińca objętego specustawą można składać najwcześniej po 9 miesiącach | PRO HR Maj

2022.05.12

Wnioski złożone przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawi bez rozpoznania, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany drogą pocztową.

Alternatywą dla uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy może stać się nowy tryb ubiegania się o wizy krajowe, który przewiduje możliwość uzyskania wizy przez cudzoziemca przebywającego w Polsce.

Organem właściwym do wydania wiz w tym przypadku będzie Minister Spraw Zagranicznych. Szczegóły dotyczące składania wniosków wizowych mają zostać określone w rozporządzeniu.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR maj 2022