Rok 2022 – rok różnorodności i inkluzywności | PRO HR Luty

2022.02.07

Rok 2022 będzie dla wielu pracodawców rokiem wyzwań związanych z kształtowaniem różnorodnego i inkluzywnego miejsca pracy. 

Dla kandydatek_ów i pracowniczek_ów, znaczenie ma już nie tylko wysokość wynagrodzenia, lecz również kultura organizacyjna. Składa się na nią również podejście do zasad work life balance oraz wartości jakimi kieruje się pracodawca. Nasza różnorodność jest wypadkową wielu cech, dlatego istotne jest, by również środowisko pracy otwarte było na wszystkich, bez względu na płeć, tożsamość, niepełnosprawność, przynależność etniczną, rasę, pochodzenie społeczne, czy też orientacją seksualną.

Zapewnienie prawdziwie różnorodnego i inkluzywnego miejsca pracy nie kończy się wyłącznie na daniu pracowniczkom_om przestrzeni do określenia swoich zaimków. To aktywne działania, w wielu obszarach zmierzające m.in. do integracji osób z niepełnosprawnością, czy też zapewnienia równych szans osobom z poszczególnych mniejszości. 

Wyzwaniem roku 2022 będzie również przygotowanie organizacji na zmiany w prawie pracy jakie wiążą się z tzw. dyrektywą work life balance. Działania zmierzające do zapewnienia różnorodnego i inkluzywnego miejsca pracy będą komplementarne dla obowiązków wynikających z przepisów implementujących dyrektywę.

Zapewnienie różnorodnego i inkluzywnego miejsca pracy przyniesie pracodawcom szereg korzyści biznesowych, takich jak nawiązanie współpracy z kontrahentami podzielającymi te same wartości, czy też ściągnięcie / zatrzymanie wysokiej klasy specjalistek_ów i zatrzymanie doświadczonych pracowniczek_ów. 
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR luty 2022