Pracownika z przyczyn ekonomicznych można zwolnić bez porównywania z innymi pracownikami tylko jeśli zajmuje jednostkowe, niepowtarzalne stanowisko pracy | PRO HR Maj

2022.05.12

Tylko jeśli w spółce jest więcej stanowisk pracy, na których wykonywane są takie same bądź podobne obowiązki, to konieczne jest porównywanie pracowników, zanim zostanie podjęta decyzja, kogo należy zwolnić.

Nie chodzi tutaj tylko o samą nazwę stanowiska pracy, ale o faktycznie wykonywane obowiązki. Przy ocenie, których pracowników należy ze sobą porównać dokonując wyboru pracownika do zwolnienia, ważna jest ich wzajemna zastępowalność.

Kiedy zostanie już określona grupa pracowników, których należy ze sobą porównać, konieczne jest wskazanie przyczyny, dla której to właśnie ten pracownik został wytypowany do zwolnienia.

Najbezpieczniejsze są obiektywne kryteria doboru do zwolnienia, takie jak staż pracy czy ocena pracy, np. roczna bądź ad hoc, ale można się posiłkować również innymi kryteriami, np. znajomością języka.

Wszystkie wskazane kryteria muszą być jednak stosowane łącznie do wszystkich pracowników z porównywanej grupy zawodowej.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR maj 2022