Nowela dot. pracy zdalnej przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z pracownikiem o pracy zdalnej w dowolnej formie | PRO HR Czerwiec

2022.06.13

Zgodnie z projektowanymi przepisami pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem porozumienie o pracy zdalnej w formie elektronicznej, również mailowo, bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Będzie to ważna zmiana, choć nie rewolucyjna. Niestety ustawodawca znów nie zadbał o unifikację przepisów.

Tak samo powinny być bowiem traktowane inne przypadki zmiany warunków pracy i płacy. Zgodnie jednak z przepisami, inne przypadki zmiany warunków pracy i płacy wymagają formy pisemnej.

Jednak już dziś pracodawcy zmieniają takie warunki bez używania papieru.

Niedochowanie bowiem wymogu pisemności nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla pracodawcy i pracownika. Takie porozumienie jest ważne i skuteczne.

Wyjątek dotyczy sytuacji, w której strony zastrzegły dla zmian umowy o pracę formę pisemną pod rygorem nieważności.

W takim wypadku niezbędne jest zawarcie porozumienia w formie pisemnej lub elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) przez obie strony umowy. 

Odejście od pisemności dla uzgodnienia pracy zdalnej jest właściwym kierunkiem.

Szkoda jedynie, że przy okazji tej nowelizacji ustawodawca nie przewiduje analogicznego rozwiązania dla każdej innej zmiany warunków pracy i płacy. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR czerwiec 2022