Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy wprowadzi obowiązek wskazywania przyczyny wypowiedzenia i konsultacji związkowej w odniesieniu do umów o pracę na czas określony | PRO HR Czerwiec

2022.06.13

Do 1 sierpnia 2022 r. Polska ma czas na wdrożenie dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Projekt zmian do Kodeksu pracy w tym zakresie przewiduje szereg nowych uprawnień pracowniczych.

Najbardziej rewolucyjna zmiana to obowiązek wskazywania przyczyny wypowiedzenia i konsultacji związkowej w odniesieniu do umów o pracę na czas określony.

Pracownik ma mieć możliwość kwestionowania takiej przyczyny w sądzie i domagania się nie tylko jak dotychczas odszkodowania, ale także przywrócenia do pracy. 

Inne ważne zmiany to:

  • brak możliwości zakazania pracownikowi pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą (z wyłączeniem pracy na rzecz konkurencji)
  • możliwość przedłużania umowy na okres próbny o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności i uzależnienie jej długości od okresu kolejnej umowy o pracę
  • rozszerzenie katalogu informacji przekazywanych na podstawie art. 29 Kodeksu pracy m.in. o zasady dot. pracy nadliczbowej i rekompensaty za nią, obowiązującą procedurę rozwiązania stosunku pracy, prawo pracownika do szkoleń czy informacje dot. ochrony zw. z zabezpieczeniem społecznym zapewnianej przez pracodawcę
  • prawo pracownika do złożenia raz w roku wniosku o zmianę rodzaju pracy, umowy o pracę lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
  • obowiązek informowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR czerwiec 2022