Do Senatu trafił projekt ustawy dot. Polskiego Ładu, która ma wprowadzić niższy podatek i zmienić zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek | PRO HR Czerwiec

2022.06.13

Jedną z kluczowych zmian jest obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 do 12 procent. Jej skutkiem będzie obniżenie kwoty zmniejszającej podatek do 3.600 zł rocznie. 

Mają pojawić się również zmiany w zasadach stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez płatników, m.in. możliwość jej zastosowania jednocześnie przez kilku płatników, w przypadku zleceniobiorców jak również w przypadku pracowników prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą. 

Ponadto, wnioski oraz oświadczenia mające wpływ na wysokość zaliczki na podatek mają być składane nie tylko na piśmie, ale również w inny, przyjęty u płatnika sposób. 

O pozostałych zmianach w zakresie podatków pracowniczych będziemy Państwa informować odrębnie.

Przepisy zmieniające wysokość podatku mają wejść w życie 1 lipca 2022 r., ale mają mieć zastosowanie do wszystkich dochodów opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową uzyskanych w 2022 r.

Od 1 lipca 2022 r., tak jak dotychczas, na wniosek podatnika, płatnik przy poborze zaliczek na podatek dochodowy będzie zobowiązany uwzględniać 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jednak kwota ta będzie wynosiła 300 zł miesięcznie.

Jeżeli płatnik, od początku 2022 r., co miesiąc przy poborze zaliczek uwzględniał 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w dotychczasowej wysokości (tzn. 425 zł miesięcznie), oznacza to, że do czerwca włącznie, kwota zastosowanego zmniejszenia wyniesie 2.550 zł.

W rezultacie „do wykorzystania” w drugiej połowie roku pozostanie kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1.050 zł.

Jednocześnie, w 2022 r. przy poborze comiesięcznych zaliczek na podatek płatnik powinien  uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek jedynie w części równej 1/12 tej kwoty zł (nie można jej zwiększać ani zmniejszać). 

Nowelizacja nie zawiera odpowiedzi na pytanie w jaki sposób płatnik ma zrealizować obowiązek zmniejszania zaliczki o pozostałą część kwoty zmniejszającej podatek w drugiej połowie roku.

Jak się wydaje, w praktyce płatnicy prawdopodobnie odliczą w trzech kolejnych miesiącach (od lipca do września b.r.) po 300 zł, a pozostałe 150 zł podatnik odliczy dopiero w swoim zeznaniu rocznym.

Szkoda, że kwestia ta nie została dostrzeżona i odpowiednio uregulowana – może jednak jeszcze to nastąpi w toku dalszych prac legislacyjnych.

Natomiast, od początku 2023 r. ma wejść w życie szereg przepisów zmieniających zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek.

Poza pracownikami, wniosek o stosowanie pomniejszenia przy poborze zaliczek na podatek będą mogli złożyć inni podatnicy m.in. zleceniobiorcy.

Także równoległe prowadzenie przez podatnika działalności gospodarczej opodatkowanej progresywnie nie będzie pozbawiało go prawa do złożenia wniosku o stosowanie tej kwoty przy obliczaniu zaliczek na podatek przez płatnika.

Podatnik będzie mógł ponadto złożyć stosowny wniosek w dowolnym momencie w roku u maksymalnie 3 płatników.

We wniosku podatnik będzie zobowiązany wskazać, czy dany płatnik będzie uprawniony do pomniejszania zaliczki na podatek o 1/12, 1/24 czy 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, w zależności od liczby źródeł przychodu podatnika.

Należy zaznaczyć, że łączna kwota zastosowanego zmniejszenia nie będzie mogła przekroczyć 300 zł miesięcznie. 

Nie będzie także konieczności składania wniosku o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek na formularzu PIT-2. Podatnik będzie mógł złożyć stosowny wniosek na piśmie, a także w inny sposób przyjęty u danego płatnika.

Dzięki temu ułatwione zostanie składanie wniosków zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR czerwiec 2022