Wizę wyda Minister | PRO HR marzec 2021

2021.03.04

Ostatnie nowelizacje przepisów przyznają Ministrowi Spraw Zagranicznych większe uprawnienia do wydawania wiz. Oprócz dotychczasowego prawa wydawania wiz członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, minister będzie mógł wydawać wizy cudzoziemcom.

Obsługa techniczna wniosku w ramach nowej procedury wciąż pozostanie jednak w kompetencji konsula. Wnioski składamy do konsula, który po wydaniu przez ministra decyzji umieści naklejkę wizową.

Nowe rozwiązanie ma na celu wsparcie polskich służb dyplomatycznych w prowadzeniu spraw o wydanie wiz w państwach, gdzie działalność polskich urzędów konsularnych jest utrudniona. 
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR marzec 2021.