Spółka w trudnej sytuacji nie otrzyma pomocy publicznej | PRO HR luty 2021

2021.02.10

Przed złożeniem wniosku o pomoc publiczną, spółki muszą dokonać oceny swojej sytuacji finansowej.

Jakkolwiek warunkiem uzyskania pomocy jest np. spadek obrotów, to jednak pomoc tę uzyskają tylko spółki, które nie są w bardzo „trudnej sytuacji” ekonomicznej. 

Składając wniosek spółki - z o.o., S.A., czy S.K.A. muszą wykazać m.in., że wysokość niepokrytych strat nie przewyższa połowy kapitału zarejestrowanego, czyli zakładowego.

Nie chodzi o to, czy wartość strat jest większa niż połowa kapitału zakładowego. Chodzi o to, aby kapitały rezerwowe wystarczyły na pokrycie takiej części strat, iżby pozostała część nie przewyższała 50% kapitału zakładowego.

Analogicznie zasady te mają zastosowanie do spółek osobowych.

Sytuację finansową spółka musi zbadać na 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku.  

Wymóg dotyczy nie tylko pomocy publicznej w związku z Covid-19, ale również innej, m.in. dofinansowania z PFRON. 
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze PRO HR luty 2021.