Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych i SIP | PRO HR Wrzesień 2021

2021.09.09

Nowelizacja tzw. ustawy antycovidowej, która weszła w życie 19 sierpnia 2021 roku przewiduje, że kadencje organów statutowych związków zawodowych, związków lub organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy ulegną przedłużeniu w związku z epidemią COVID-19.

Dotyczy to sytuacji, gdy kadencja dotychczasowego organu upływa w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu tego stanu. 

Warunkiem przedłużenia kadencji jest brak możliwości przeprowadzenia nowych wyborów w związku z epidemią COVID-19.

Przedłużenie kadencji w tym trybie nie może jednak trwać dłużej niż do 90 dni od odwołania stanu epidemii.

Na analogicznych zasadach przedłużeniu ulegają kadencje związków pracodawców, ich federacji i konfederacji.

Nowelizacja ma uchronić przed paraliżem wynikającym z wygaśnięcia kadencji organów związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców czy społecznych inspektorów pracy, jaki może nastąpić wobec braku możliwości przeprowadzenia wyborów na nową kadencję.

Problem w tym, że większość statutów związków czy organizacji przedsiębiorców nie przewiduje możliwości przeprowadzenia wyborów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Brak możliwości przeprowadzenia nowych wyborów powinien być obiektywny i realny.

Korzystanie z przedłużenia kadencji organów w sytuacji, gdy pomimo epidemii istnieje realna możliwość przeprowadzenia takich wyborów, byłoby nadużyciem. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Wrzesień 2021.