Prawo kobiet do miejsca w zarządzie – Niemcy wprowadzają nowe przepisy | PRO HR luty 2021

2021.02.10

Chociaż liczba kobiet w zarządach przedsiębiorstw na całym świecie stale wzrasta – nadal nie jest satysfakcjonująca. W Polsce kobiety stanowią jedynie 13% członków zarządów spółek giełdowych, natomiast stoją na czele jedynie 6%. Prym w zakresie różnorodności w organizacjach wiedzie Norwegia, gdzie ponad 40% stanowisk w zarządach zajmują kobiety. 

Przyczynami mniejszej liczby kobiet na wyższych stanowiskach, wolniejszego awansu, a także niższych zarobków są często uprzedzenia i stereotypy.

W zmianie do stereotypowego podejścia pomagają przepisy. 

W Niemczech do Bundestagu skierowano projekt ustawy, zgodnie z którym jedno miejsce w zarządach liczących co najmniej trzy osoby miałaby zajmować kobieta. 

Proponowana zmiana to kolejna próba wprowadzenia w Niemczech większej różnorodności na czele organizacji gospodarczych. W 2015 roku wprowadzono tam już ustawę, zgodnie z którą kobiety muszą zajmować minimum 30% kierowniczych stanowisk. 

Liczba kierowniczych stanowisk zajmowanych przez kobiety w Niemczech niewiele różni się od tej w Polsce. Na razie w polskim prawie brakuje nawet propozycji zmian w tym zakresie, podczas gdy większa różnorodność wpływa na zwiększenie innowacyjności i poprawę oferowanych produktów i usług. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze PRO HR luty 2021.