Pracodawca może jednostronnie udzielić pracownikowi zaległego urlopu za 2020 r. | PRO HR styczeń 2021

2021.01.13

Ustawa antycovidowa umożliwia pracodawcy udzielenie pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach.

Uprawnienie to może być realizowane w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  Pracodawca może w tym trybie udzielić maksymalnie 30 dni urlopu.

Ponieważ w Polsce nadal obowiązuje stan epidemii, pracodawca może jednostronnie udzielić pracownikowi urlopu niewykorzystanego w 2020 r. Rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego nie oznacza jednak odnowienia limitu 30 dni. Przed udzieleniem pracownikowi zaległego urlopu warto zatem zweryfikować, czy i ewentualnie w jakim wymiarze pracownik został „wysłany” na zaległy urlop w zeszłym roku.

Udzielenie pracownikowi zaległego urlopu bez jego zgody było i jest możliwe również na podstawie przepisów kodeksu pracy. Dopuszcza to wyrok SN z 24 stycznia 2006 roku I PK 124/05. Pracodawca w takim wypadku powinien jednak najpierw spróbować uzgodnić z pracownikiem wykorzystanie przez niego zaległego urlopu w danym terminie lub terminach. Dopiero przy braku woli porozumienia ze strony pracownika, pracodawca będzie mógł jednostronnie udzielić pracownikowi takiego urlopu.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR styczeń 2021.