Pracodawca będzie mógł pytać pracowników o szczepienie | PRO HR Wrzesień 2021

2021.09.09

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia do projektu ustawy, która umożliwi pracodawcom uzyskanie informacji o szczepieniu pracowników.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia do projektu ustawy, która umożliwi pracodawcom uzyskanie informacji o szczepieniu pracowników.

Zgodnie z założeniami, jeżeli okaże się że pracownik nie jest zaszczepiony, nie ma statusu ozdrowieńca albo nie posiada ważnego negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, to pracodawca będzie mógł delegować taką osobę do pracy poza stałym miejscem jej wykonywania lub do innego rodzaju pracy, nawet jeżeli powodowałoby to obniżenie wynagrodzenia, a także skierować na urlop bezpłatny. Pracodawca będzie mógł wymagać informacji o zaszczepieniu także od kandydatów do pracy.

Projektowane przepisy są od dawna oczekiwane przez pracodawców. Jeżeli wejdą w życie, pracodawcy uzyskają konkretną podstawę prawną do przetwarzania danych o szczepieniu pracowników, które na gruncie RODO stanowią dane szczególnej kategorii.

Wciąż nie jest jednak pewne kiedy projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Wrzesień 2021.