Poland.Business Harbour - program dla wybranych podmiotów z branży IT | PRO HR Wrzesień 2021

2021.09.09

Poland.Business Harbour to program skierowany do ekspertów z branży informatycznej. Cudzoziemcy mają możliwość uzyskania wizy do Polski na uproszczonych warunkach.

Mogą podejmować pracę bez zezwolenia. Możliwe jest również otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Od lipca 2021 r. program dostępny jest dla obywateli sześciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Aby kandydat mógł uzyskać wizę, przyszły pracodawca z branży IT musi zgłosić się do programu.

Zgłoszony pracodawca wystawia dokument potwierdzający zainteresowanie zatrudnieniem kandydata.

Stanowi on załącznik do wniosku wizowego. Powyższej reguły nie stosuje się do obywateli Białorusi. 

Nie wszyscy pracodawcy są jednak akceptowani.

Warunkiem udziału w programie przez pracodawcę jest posiadanie siedziby lub oddziału w Polsce.

Podmioty niezarejestrowane w Polsce nie mogą wziąć udziału w programie.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Wrzesień 2021.