Ochrona przedemerytalna obowiązuje również po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego | PRO HR luty 2021

2021.02.10

Do końca września 2021 r. obowiązuje wydłużona ochrona przedemerytalna pracowników, którzy faktycznie osiągnęli już wiek emerytalny i nabyli z dniem jego osiągnięcia uprawnienia emerytalne.

Oznacza to, że pracownica, która skończyła już 60 lat i pracownikowi, który skończył już 65 lat, pracodawca nie może w dalszym ciągu wypowiedzieć umowy o pracę, gdyż są chronieni na zasadach określonych w art. 39 Kodeksu pracy (tzw. ochrona przedemerytalna).

Powyższe uprawnienia związane są ze zmianami dotyczącymi wieku emerytalnego: początkowo jego wysłużeniem, a potem skróceniem. 

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z 16 listopada 2016 r., jeżeli pracownik osiągnie wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat pomiędzy 1 października 2017 r. a 30 września 2021 r. to podlega on ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę do 30 września 2021 r., niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego.

Przykład:
Pracownik mężczyzna urodził się 4 grudnia 1955 r. Wiek emerytalny 65 lat uzyskał 4 grudnia 2020 r., jednak w dalszym ciągu jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę do końca września 2021 r., ponieważ osiągnięcie wieku emerytalnego miało miejsce po 1 października 2017 r., a przed 30 września 2021 r. 
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterzePRO HR luty 2021.