Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego z art. 53 §1 k.p. nie zawsze wygaśnie już po 6 miesiącach | PRO HR Wrzesień 2021

2021.09.09

Co do zasady pracodawca, który rozwiązuje umowę z długotrwale nieobecnym pracownikiem, powinien przyjąć go ponownie do pracy, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia rozwiązania umowy pracownik wyzdrowieje i zgłosi swój powrót.

Upływ 6 miesięcy nie zawsze jednak zwalnia z obowiązku ponownego zatrudnienia. Jeżeli pracownik pobiera świadczenie rehabilitacyjne (a tak jest w większości spraw), to ma on prawo zgłosić swój powrót również po zakończeniu okresu pobierania tego świadczenia. Wtedy pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, nawet jeżeli minęło już więcej niż 6 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane nawet na 12 miesięcy, pracodawca więc liczyć z taką ewentualnością na długo po dniu rozwiązania stosunku pracy.

Obowiązek ponownego zatrudnienia nie ma jednak charakteru bezwzględnego.

Pracodawca może odmówić ponownego przyjęcia do pracy, jeżeli wykaże, że nie ma on takich możliwości.

Każdy przypadek, w którym pracownik zgłasza swój powrót do pracy wymaga więc osobnej analizy pod właśnie tym kątem.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Wrzesień 2021.