Niepewne losy projektu przepisów o pracy zdalnej | PRO HR Lipiec 2021

2021.07.05

Wszystkie trzy ogólnokrajowe organizacje związkowe negatywnie zaopiniowały projekt przepisów o pracy zdalnej.

Emocje wciąż budzą kwestie BHP, ponoszenia przez pracodawców kosztów pracy zdalnej, możliwość wprowadzenia pracy zdalnej na stałe lub incydentalnie.

Związkom nie podoba się również możliwość wprowadzenia przez pracodawcę regulaminu pracy zdalnej samodzielnie w razie nie osiągnięcia porozumienia z organizacjami związkowymi (choć podobna regulacja obowiązywała dotychczas w odniesieniu do telepracy).

Rozmowy o projekcie toczą się już od roku. Wydawało się, że opublikowanie projektu w Rządowym Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346911) ma zwiastować szybkie zakończenie prac i uregulowanie na stałe zasad wykonywania pracy zdalnej, która w wielu firmach sprawdziła się w czasie pandemii.

22 czerwca w ramach konsultacji międzyresortowych nad projektem przepisów odbyła się konferencja uzgodnieniowa. Zebrane na niej wnioski zostaną wykorzystane do prac nad nowym tekstem projektu, który będzie poddany dalszym konsultacjom.

Będziemy śledzić dalsze losy projektu i informować Państwa o postępach prac.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Lipiec 2021.