Raportowanie umów o dzieło do ZUS – projekt formularza | PRO HR Alert

2020.11.25

Od stycznia 2021 r. płatnik składek lub osoba fizyczna zamawiająca dzieło będzie zobowiązana do poinformowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowiązek ten został wprowadzony przepisami tzw. Tarczy Antykryzysowej. 

Przez ponad pół roku płatnicy czekali na jakiekolwiek dodatkowe informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące realizacji tego obowiązku w praktyce.

Wreszcie na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia, które m.in. określa wzór formularza, którym trzeba będzie się posługiwać przy informowaniu o umowach o dzieło.

Nowy formularz, nazwany RUD, wymagać będzie podania m.in.:

  • szczegółowych informacji dotyczących zamawiającego oraz wykonawcy umowy o dzieło
  • daty zawarcia, daty zakończenia wykonywania dzieła oraz przedmiotu umowy, jak również
  • liczby umów o dzieło zawartych z tym samym wykonawcą.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia wspomina o tym, że jego celem „jest również umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło”.