ZUS będzie wymagać raportowania umów o dzieło | PRO HR Alert

2020.09.23

Nowy obowiązek dla płatników składek
 

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek lub osoby fizyczne zlecające dzieło będą zobowiązani do poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło:

  • jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostają w stosunku pracy lub 
  • jeżeli w ramach takiej umowy osoba taka nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. 

Obowiązek ten trzeba będzie wykonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy o dzieło, a informacje dotyczące zawartych umów będą ewidencjonowane na koncie płatnika składek.

Co to może oznaczać dla podmiotów zawierających umowy o dzieło?
 

Obowiązek ewidencjonowania umów o dzieło nie oznacza automatycznie oskładkowania umów. Wydaje się jednak, że stanowi pierwszy krok na drodze do objęcia ich obowiązkowymi ubezpieczeniami. Zanim jednak do tego dojdzie, ZUS wykorzysta ewidencję w toku kontroli u płatników (co wynika z uzasadnienia nowych przepisów). 

Pamiętając o tym jak restrykcyjnie ZUS interpretuje pojęcie dzieła, można spodziewać się, że istotny odsetek takich umów zostanie przekwalifikowany na oskładkowane umowy zlecenia lub podobne. 

Przykładowo w przypadku przekwalifikowania umowy o dzieło z wynagrodzeniem 5.000 zł brutto na umowę zlecenia lub podobną, płatnik składek będzie musiał zapłacić ok. 2.000 zł zaległych składek plus odsetki za zwłokę.

Co i kiedy powinien zrobić przedsiębiorca, który zawiera umowy o dzieło?
 

Nie został jeszcze opublikowany projekt rozporządzenia określającego wzór informacji o umowach o dzieło. Natomiast firmy, które współpracują z osobami fizycznymi na podstawie takich umów powinny przygotować się do wejścia w życie nowych przepisów. 

Już teraz należy: 

  • przyjrzeć się krytycznie zawartym umowom o dzieło i stosowanym wzorom takich umów, 
  • zweryfikować zasadność ich zawierania w poszczególnych przypadkach,
  • oszacować poziom ryzyka przekwalifikowania umów o dzieło na umowy zlecenia,
  • podjąć decyzje dotyczące ewentualnej zmiany umów o dzieło na przyszłość i je wdrożyć, oraz 
  • ustalić, w jakich przypadkach będą nadal stosowane umowy o dzieło podlegające zaraportowaniu.