Możliwy wzrost kosztów zatrudnienia zleceniobiorców od 2021 r. | PRO HR Alert

2020.09.18

Oprócz zmian w zakresie podatku PIT, o których pisaliśmy w alercie „Likwidacja ulgi abolicyjnej – możliwe zmiany w ustawie o PIT”, Rząd rozważa również inne zmiany w zakresie podatków pracowniczych. Te zmiany mają polegać na objęciu wszystkich umów zlecenia obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne. 

Nie jest to pomysł nowy. Wcześniej, plany pełnego oskładkowania umów zlecenia, znalazły się w tzw. Programie Konwergencji na lata 2019-2022.

Dla przypomnienia, obecnie składki od drugiej i kolejnej umowy zlecenia (z pewnymi wyjątkami) nie są należne, o ile podstawa składek od pierwszej umowy wynosi co najmniej kwotę wynagrodzenia minimalnego (w roku 2020, jest to kwota 2 600 zł brutto). 

Po zmianie składki będą należne od każdej umowy, niezależnie od wysokości wynagrodzenia. Powyższe oznacza, że wzrosną koszty zatrudnienia, przy jednoczesnym spadku wynagrodzeń netto zleceniobiorców. I tak na przykład, w przypadku zleceniobiorcy otrzymującego wynagrodzenie w wysokości 3 000 zł brutto, które do tej pory nie podlegało obowiązkowym składkom, dodatkowy koszt pracodawcy wyniesie ok. 580 zł, a wynagrodzenie netto zleceniobiorcy spadnie o ok. 290 zł.

Powyższe plany nie znalazły jeszcze swojego odzwierciedlenia w projekcie zmian do ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych.  Z ewentualnymi działaniami mającymi na celu ograniczenie ich negatywnych konsekwencji, trzeba poczekać do chwili opublikowania projektu.