Odpowiedzialność karna za podejmowane decyzje | Nowa usługa Business Crime i Compliance

2020.05.18

Żadna z naprędce projektowanych i wprowadzanych ustaw nie zwalnia kadry zarządzającej przedsiębiorstw z odpowiedzialności karnej za błędne decyzje podejmowane w czasie kryzysu.

  • „Tarcze” mają chronić przed skutkami ekonomicznymi pandemii, ale nie chronią zarządów, rad nadzorczych i innych osób którym powierzono zarządzanie majątkiem przed odpowiedzialnością karną.
  • Błędna decyzja w rozporządzeniu majątkiem o wartości powyżej 200.000 złotych to potencjalny zarzut popełnienia przestępstwa niegospodarności menadżerskiej. Decyzje podejmowane w obliczu problemów z wypłacalnością przedsiębiorstwa to również ryzyko odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę wierzycieli. Dlatego mimo stresu i presji czasu musimy działać z namysłem.
  • Członkowie organów spółek, osoby zarządzające majątkiem, oficerowie compliance, przedstawiciele działów bezpieczeństwa funkcjonujący w dużych przedsiębiorstwach powinni położyć jeszcze większy nacisk na zapobieganie nieprawidłowościom i właściwą ocenę ryzyka. 
  • Zapobieganie to jeden z podstawowych celów systemu compliance, który winien zapewniać sprawne działanie przedsiębiorstwa również w warunkach kryzysowych.

Oferujemy wsparcie w ocenie i minimalizowaniu ryzyk odpowiedzialności karnej osób podejmujących kluczowe, gospodarcze decyzje. Bezzwłocznie opiniujemy i wspieramy klientów w procesach decyzyjnych i zarządzaniu kryzysowym.
 

Skontaktuj się z naszym dedykowanym zespołem Business Crime i Compliance

Janusz Tomczak, Adwokat, Partner
✉️ Wyślij e-mail
Tel.: +48 22 182 25 32

dr Damian Tokarczyk, Adwokat, Starszy Prawnik
✉️ Wyślij e-mail
Tel.: +48 22 380 42 62