Nowe zasady zatrudniania Brytyjczyków | PRO HR Press

2021.01.22

Od dnia 1 stycznia 2021 r., w wyniku Brexitu, obowiązują nowe zasady zatrudniania obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce.

Jeśli Brytyjczyk nie zachował swoich uprawnień do pobytu oraz swobodnego podejmowania pracy w naszym kraju na podstawie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Umowa o wystąpieniu), zatrudnienie go wymaga takich działań, jak w przypadku obywateli państw spoza Unii. Wiąże się to z koniecznością uzyskania zezwolenia na prace przez pracodawcę, jak i obowiązkiem respektowania limitu dozwolonego okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego w Polsce bądź uzyskaniem wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Wielkiej Brytanii.

Co więcej, wymóg przejścia przez procedury dotyczące zezwoleń na pracę lub pobyt Brytyjczyków skutkuje dodatkowymi obowiązkami po stronie pracodawców. Jeśli uzyskają zezwolenie na pracę dla obywatela Wielkiej Brytanii, będą musieli przestrzegać obowiązków, które są związane z tego typu zezwoleniem. W przypadku postępowań dotyczących wiz bądź zezwoleń pobytowych, pracodawcy będą musieli zapewnić Brytyjczykom właściwe dokumenty potwierdzające zamiar zatrudnienia oraz warunki pracy. 

Trudniejsze staje się także delegowanie obywatela Wielkiej Brytanii do innych państw UE. Będzie ono wymagało uzyskania odpowiednich zezwoleń, uprawniających Brytyjczyka – również beneficjenta Umowy o wystąpieniu - do pobytu i wykonywania pracy w danym kraju. Zasady zapewniania odpowiednich warunków zatrudnienia pracownikom delegowanym pozostają bez zmian.

Kwestie ubezpieczenia społecznego zostały uregulowane w Umowie o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską i Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zgodnie z ustaleniami, składki co do zasady mają być uiszczane w kraju wykonywania pracy. Natomiast w przypadku pracowników delegowanych do Wielkiej Brytanii, przy spełnieniu określonych w Umowie warunków – w państwie zatrudnienia. W stosunku do Brytyjczyków delegowanych z Polski do innego państwa UE stosuje się dotychczasowe przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Beneficjenci Umowy o wystąpieniu są uprawnieni do swobodnego podejmowania zatrudnienia, jednak do 31 grudnia 2021 r. muszą wymienić swoje dokumenty pobytowe na nowe, potwierdzające ich nowy status.

Więcej w artykule dr Michała Kacprzyka i Marty Dudczak „Zatrudnianie Brytyjczyków na nowych zasadach“ dla Rzeczpospolita (artykuł z dnia 21.01.2021).