Obywatele Ukrainy i Białorusi mogą wnioskować o wizę krajową w Polsce | PRO HR Alert

2022.09.06

Obywatele Białorusi i Ukrainy otrzymują możliwość aplikowania w Polsce o wizę krajową. Wniosek będzie rozpatrzony bezpośrednio w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Warunkami dla obywateli Białorusi chcących ubiegać się o wizę krajową jest brak możliwości powrotu do kraju pochodzenia ze względu na grożące tam represje oraz:

  • dotychczasowy pobyt na terenie RP na podstawie wizy humanitarnej, lub
  • przyjazd do Polski z terenu Ukrainy po 24 lutego 2022, o ile bezpośrednio przed tą datą wnioskujący przebywał legalnie na terenie Ukrainy, lub
  • zamiar wykonywania pracy w charakterze kierowcy międzynarodowego.

Nowe przepisy umożliwiają również aplikowanie o wizę krajową obywatelom Ukrainy mającym wykonywać pracę w charakterze:

  • kierowcy międzynarodowego, lub
  • członka załogi statku powietrznego.

Proces aplikacji o polską wizę krajową, który do tej pory mógł przebiegać jedynie poza granicami RP, został znacząco uproszczony. Szczegóły dotyczące formalności zostaną wkrótce udostępnione. 

Obywatele Ukrainy mogą ponadto nadal wnioskować o wizę krajową w konsulacie RP we Lwowie (więcej informacji) oraz korzystać z dokumentu Diia.pl (więcej informacji).