Przyjmowanie wniosków wizowych w Konsulacie RP we Lwowie na nowych zasadach

2022.08.22

Konsulat RP we Lwowie to jedyny czynny punkt na terenie Ukrainy, gdzie można uzyskać wizę do RP.

Pomimo iż, obywatele Ukrainy którzy przybyli do RP w związku z wojną nie potrzebują zezwolenia na pobyt do 24.08.2023 r. i ponadto mogą też przemieszczać się w strefie Schengen na podstawie Diia.pl (o czym pisaliśmy tutaj) mogą ubiegać się o wizę długoterminową. 

W dniu 29.08.2022 r. zostanie we Lwowie uruchomiony nowy punkt przyjmowania wniosków wizowych. 

Otwarcie nowego punktu ma znacznie usprawnić obsługę wniosków wizowych i skrócić czas oczekiwania na wizę. 

Dla osób niebędących członkami rodzin obywateli RP i  UE oraz nieposiadających Karty Polaka wstrzymana zostanie możliwość złożenia wniosku o wizę krajową bezpośrednio w konsulacie. 

Warunki formalne uzyskania wizy pozostają bez zmian.