Wypadki przy pracy | Biblioteka PRO HR

2021.03.23

Autorami książki są Piotr Lewandowski, Agnieszka Anusewicz, Anna Boguska, Iza Gawryjołek, Agnieszka Piasecka 

W publikacji kompleksowo zajmujemy się wypadkami przy pracy i wypadkami z nimi zrównanymi z perspektywy prawnej.  

Omawiamy elementy składowe definicji wypadku przy pracy. Skupiamy się na praktycznych problemach, jak np. możliwość uznania za wypadek przy pracy zawału lub zdarzenia spowodowanego nietrzeźwością pracownika. Opisujemy też zakażenie COVID-19 jako ewentualny wypadek przy pracy.

Przedstawiamy obowiązki pracodawcy związane z wypadkiem przy pracy. Wskazujemy również na działania, które musi podjąć pracodawca w przypadku śmierci pracownika. Opisujemy postępowanie powypadkowe i treść protokołu powypadkowego. 

Osobny rozdział publikacji poświęcamy wypadkowi przy pracy zdalnej i telepracy. Odpowiadamy na pytania, kiedy uraz odniesiony w domu można uznać za skutek wypadku przy pracy, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie powypadkowe oraz jakie rozwiązania i zasady warto wprowadzić w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Zajmujemy się też wypadkami zrównanymi z wypadkami przy pracy. Omawiamy m.in. wypadek, który miał miejsce podczas podróży służbowej czy przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. 

Prezentujemy zasady odpowiedzialności pracodawcy za zdarzenie będące wypadkiem przy pracy. Omawiamy rodzaje roszczeń, z którymi poszkodowany pracownik lub jego rodzina mogą wystąpić do pracodawcy w związku z wystąpieniem wypadku. Opisujemy też świadczenia, które mogą tym osobom przysługiwać z ZUS. Przedstawiamy kwestie przedawnienia roszczeń związanych z wypadkami.

Zajmujemy się też kwestiami procesowymi na tle potencjalnych roszczeń pracowników. Omawiamy główne motywy takich postępowań sądowych i najczęstsze problemy z nimi związane (tj. kwestionowanie protokołu powypadkowego, zwolnienie się z odpowiedzialności, czy jej ograniczenie). Poruszamy także kwestie przedawnienia roszczeń.

Opracowanie jest skierowane w głównej mierze do specjalistów z działów personalnych i kadrowych, a także członków zespołów powypadkowych.

Spis treści książki „Wypadki przy pracy”:

1. Wypadek przy pracy, elementy składowe wypadku przy pracy
2. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy
3. Wypadek przy pracy zdalnej i telepracy
4. Zakażenie COVID-19 jako wypadek przy pracy
5. Postępowanie powypadkowe
6. Śmierć pokrzywdzonego pracownika – obowiązki pracodawcy
7. Treść protokołu powypadkowego
8.  Kwestionowanie protokołu powypadkowego
9. Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy
10. Zasady odpowiedzialności pracodawcy – wina i ryzyko
11. Odpowiedzialność pracodawcy na przyszłość
12. Rodzaje roszczeń pracownika
13. Postępowanie zabezpieczające roszczenia pracownika
14. Proces dot. wypadku przy pracy – główne motywy
15. Przedawnienie roszczeń

Publikacja została wydana przez Infor Biznes Sp. z o.o. i była dostępna do nabycia wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.