Agnieszka Piasecka

Adwokat / Prawnik

Agnieszka specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa HR dla polskich i zagranicznych pracodawców.  

Doradza m.in. w zakresie zbiorowego prawa pracy, zwalniania i zatrudniania pracowników, umów o zakazie konkurencji, wypadków przy pracy oraz mobbingu i dyskryminacji. 

Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w sprawach rozwiązania stosunku pracy, wypłaty premii i odpraw, wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach oraz mobbingu.

Publikacje książkowe:
Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta