Zarządzanie kryzysowe

Świadczymy kompleksowe usługi zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie. Za kryzys uważamy wszelkie niespodziewane wydarzenia, które przejściowo lub trwale powodują znaczne trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i grożące poważnymi skutkami finansowymi, prawnymi czy wizerunkowymi.

Naszych Klientów wspieramy nie tylko w zarządzaniu aspektami prawnymi, ale także komunikacyjnymi i biznesowymi. Oprócz natychmiastowego wsparcia prawników oferujemy pomoc w zakresie konstruowania i zarządzania informacjami oraz komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną.

W ramach praktyki zarządzania kryzysowego wyróżniamy przykładowe typy kryzysów:

 • Zainteresowanie organów ścigania lub podejrzenie popełnienia przestępstwa wewnątrz Firmy (przeszukanie w siedzibie Spółki, kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa, mobbing, whistleblowing)
 • Nielegalne działania związków zawodowych (nielegalny strajk, planowy przestój)
 • Zdarzenia losowe (śmierć pracodawcy, ogłoszenie upadłości, wypadek przy pracy, nieplanowany przestój)
 • Utrata kluczowych pracowników (odejście, utrata uprawnień, w tym utrata pozwolenia na pracę przez cudzoziemca)
 • Działania kontrolne organów inspekcji państwowych (inspekcja pracy, inspekcja sanitarna, inspekcja przeciwpożarowa, urząd skarbowy, decyzja ingerująca w sposób prowadzenia działalności).

Wdrażając działania zarządzania kryzysowego kancelaria zapewnia:

 • Działania prewencyjne: wdrożenie wewnętrznych regulacji compliance, w tym polityki zarządzania kryzysowego
 • Poradę telefoniczną natychmiast po przyjęciu sprawy
 • Koordynację działań komunikacyjnych PR na wewnątrz i na zewnątrz, w tym przygotowanie komunikatów
 • Uczestnictwo w czynnościach, negocjacjach i pertraktacjach
 • Przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, w tym z wykorzystaniem narzędzi forensic
 • Diagnozę i rekomendacje po zakończeniu działań.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 22 380 42 50

lub napisz: