Wynagrodzenia w sektorze finansowym

Regulacje unijne i krajowe nakładają szereg nowych obowiązków na banki oraz instytucje ubezpieczeniowe w zakresie wynagradzania ich członków zarządu oraz kluczowych pracowników. Doradzamy naszym Klientom jak wprowadzać te regulacje w sposób bezpieczny i efektywny. Przygotowujemy projekty regulaminów, uchwał, jak również oceniamy i dostosowujemy istniejące rozwiązania. Doradzamy także w zakresie tworzenia regulacji premiowych dla pozostałych grup pracowników, biorąc pod uwagę specyfikę branży finansowej i ubezpieczeniowej. Prowadzimy procesy restrukturyzacyjne.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 22 380 42 50

lub napisz: