Zmiany w benefitach | PRO HR Pharma

2020.10.30

Trwa przegląd benefitów w firmach farmaceutycznych. Niekiedy wymaga on wręczenia wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy. Może powodować wdrożenie procedury zwolnienia grupowego, mimo że pracodawca nie zamierza zwalniać.

Wyniki firm farmaceutycznych związane z szerzącą się pandemią COVID-19 zmuszają pracodawców do przeglądu świadczeń benefitowych. Pracodawcy z branży farmaceutycznej najczęściej rezygnują z owoców przywożonych do biura, masaży oraz samochodów benefitowych. Niektórzy wprowadzają w to miejsce np. konsultacje z psychologiem, szkolenia eksperta do spraw ergonomii pracy zdalnej. 

W niektórych przypadkach rezygnacja z dotychczasowych benefitów wymaga zawarcia z pracownikami porozumień lub wręczenia wypowiedzeń zmieniających. Tak jest zwykle w przypadku samochodów benefitowych. Jeśli obejmuje to liczbę pracowników wskazaną w ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych, to pracodawca musi wdrożyć procedurę zwolnienia grupowego, mimo że nie jest jego celem zwalnianie pracowników. Musi także zwrócić uwagę na pracowników szczególnie chronionych.

Wręczenie dokumentów zmieniających benefity może odbyć się zdalnie. Jest szybsze i bardziej skuteczne niż wysyłanie ich tradycyjną pocztą. Przez cały okres trwania epidemii, zagrożenia epidemicznego oraz 14 dni po ich zakończeniu nie obowiązuje bowiem zasada, że dwukrotnie awizowana przesyłka jest skutecznie doręczona, nawet gdy pracownik jej nie odbierze. Wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub płacy, muszą być podpisane przez pracodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeśli pracodawca chce je wręczać pracownikom drogą mailową.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.