Testowanie pracowników | PRO HR Pharma

2021.11.29

Firmy farmaceutyczne wprowadzają nowe stanowiska pracy, często w miejsce dotychczasowych stanowisk przedstawicieli medycznych. Nazwy tych stanowisk są różne a istota zmiany również może być odmienna w każdej firmie. Trafiają do nas pytania jak wprowadzić taką modyfikację.

Jeżeli jest to jedynie zmiana nazwy stanowiska, to wystarczy ją zakomunikować pracownikom. Nie ma konieczności zmiany umów o pracę, ponieważ rodzaj wykonywanej pracy uzgodnionej przez strony nie ulega zmianie. Pracodawca jedynie nomenklaturalnie zmienia nazwę dotychczasowego stanowiska. Nowe stanowiska będzie można wpisać do aneksów umów o pracę przy najbliższej okazji, np. przy podwyżkach. Oczywiście zakładamy w tym rozwiązaniu, że wraz ze zmianą nazwy stanowiska nie zmienia się wysokość wynagrodzenia.

Jeśli jednak zmiana nazwy stanowiska powoduje istotną zmianę w zakresie dotychczasowych obowiązków pracownika, nawet bez zmiany wynagrodzenia, to konieczne jest zawarcie porozumień zmieniających umowy o pracę (aneksów). Taka istotna zmiana zakresu obowiązków może bowiem oznaczać zmianę rodzaju pracy, na którą strony się umówiły. Jeśli pracownik nie zgodzi się na zawarcie porozumienia zmieniającego umowę, konieczne będzie wówczas wręczenie wypowiedzeń zmieniających.  

W tym ostatnim przypadku może pojawić się konieczność wdrożenia procedury zwolnień grupowych i wypłaty ewentualnych odpraw. Wiele będzie zatem zależało od pozyskania dokładnej informacji od biznesu na czym konkretnie ma polegać planowana zmiana i jak dużej modyfikacji podlegać będą dotychczasowe zakresy obowiązków przedstawicieli.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.