Na rynku farmaceutycznym pojawia się nowe stanowisko pracy | PRO HR Pharma

2021.11.29

Rynek farmaceutyczny coraz chętniej sięga po testy. Chce obligować pracowników do wykonywania pracy w zakładzie pracy, w tym również w biurze, z jednoczesnym obowiązkiem poddawania się jak najczęściej testowaniu.

Szukamy więc podstawy prawnej do takiego rozwiązania. Podstawą tą może być konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Da się ją uzasadnić w przypadku pracowników farmaceutycznych firm produkcyjnych i magazynów, choć też można uznać ze dystans społeczny, dezynfekcja i maseczki powinny być wystarczającym rozwiązaniem, skoro za takie uznaje je ustawodawca.

Trudniej jest poszukiwać takiego uzasadnienia dla testowania pracowników biurowych. Z reguły bowiem w tym ostatnim przypadku narzędziem, które pracodawca może zastosować jest praca zdalna. Z drugiej jednak strony, skoro pracodawca i pracownik umówili się w umowie o pracę, że miejscem pracy jest biuro pracodawcy, a praca zdalna covidowa wprowadzana jest w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, ale w wyniku decyzji pracodawcy i jest możliwa, a nie konieczna do zastosowania, to pracodawca może oczekiwać od pracowników, że będą wykonywać swoją pracę w biurze. 

Testowanie rodzi także wiele wyzwań dotyczących kwestii przetwarzania danych osobowych oraz wiele pytań związanych z organizacją pracy. Jak bowiem przetestować np. 200 osób przed rozpoczęciem pracy? Jest to duże przedsięwzięcie logistyczne. Czy czas oczekiwania w kolejce do badania jest już czasem pracy? A co z czasem oczekiwania na wynik?

Czy można wymagać od pracowników, by stawili się do firmy odpowiednio wcześniej, przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy i poddali się testom? Co jeśli okaże się, że pracownik stojący w kolejce i udzielający się towarzysko będzie zakażony? Jak wiele osób z jego otoczenia będzie musiało być poddanych kwarantannie? I wreszcie, czy pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność, gdy w wyniku codziennego testowania dojdzie do rozstroju zdrowia pracownika? Wszystkie te pytania muszą zostać odpowiedziane przed wdrożeniem planowanego rozwiązania.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.