Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom Field Force? | PRO HR Pharma

2020.10.30

Przedstawiciele medyczni i farmaceutyczni powinny być bardziej zabezpieczeni przez pracodawcę niż inni pracownicy. 

Field Force to w firmach farmaceutycznych istotne ogniwo. Od aktywności tych pracowników zależą wyniki firmy. Rynek farmaceutyczny zadaje sobie ciągle pytanie jak w erze COVID-19 zadbać o ich bezpieczeństwo i nie narażać firmy na ryzyko reputacyjne z tym związane. 

Należy oczywiście przeszkolić przedstawicieli na temat zasad przeciwdziałania zakażeniu. Utrzymywanie dystansu i przestrzeganie zasad powitania, zasłanianie ust i nosa, używanie środków dezynfekujących, częste mycie rąk są oczywiste. 

Obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie, by przedstawiciel posiadał odpowiednią liczbę środków ochronnych (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących).

Pracodawca farmaceutyczny może również pójść o krok dalej i:

  • wyposażyć pracownika w termometr,
  • zmienić miejsce spotkań ze szpitali i przychodni na miejsca w otwartej przestrzeni lub na spotkania zdalne.

Pracodawca nie powinien zapominać również o:

  • opracowaniu specjalnej procedury prewencyjnej (tj. organizacji pracy w celu przeciwdziałania COVID-19),
  • opracowaniu procedury postępowania na wypadek objawów zakażenia SARS-CoV-19 wśród pracowników lub styczności pracownika z osobą zakażoną przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych,
  • przeszkoleniu pracowników z obu procedur.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.