Przedłużenie terminów przekazania zaliczek na PIT przez niektórych płatników | PRO HR Koronawirus

2020.11.09

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. 

Treść dokumentu jest dostępna pod tym linkiem.

Poniżej podsumowanie najważniejszych kwestii wynikających z tego projektu:

  • Przedłużenie terminów przekazania zaliczek na PIT dotyczy między innymi przychodów ze stosunku pracy, jak i przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Zaznaczamy, że wydłużenie terminu nie dotyczy zaliczek od kontraktów menedżerskich, ani tych obliczanych samodzielnie przez podatników (np. od wynagrodzeń otrzymanych z umowy o pracę z podmiotem zagranicznym).
  • Terminy zostają przedłużone odpowiednio do: 

20 maja 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych w październiku 2020 r.
20 czerwca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych w listopadzie 2020 r.
20 lipca 2021 r. – w przypadku zaliczek pobranych w grudniu 2020 r.

  • Przedłużenie terminów przekazania zaliczek na PIT dotyczy jedynie płatników, prowadzących na dzień 30 września 2020 r. określone rodzaje działalności, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19. Projekt Rozporządzenia wprost wymienia zamknięty katalog kodów PKD, m.in. działalność gastronomiczna, działalność obiektów sportowych, działalność paramedyczna, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych czy działalność fotograficzna. 

Uwaga! Zaliczki na PIT powinny zostać pobrane od podatników zgodnie z obowiązującymi przepisami – przedłużenie terminów dotyczy wyłącznie ich przekazania do właściwego Urzędu Skarbowego.