Rodzice mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy w nowym roku szkolnym | PRO HR Koronawirus

2020.09.11

Od 1 do 20 września br. rodzice dzieci do lat 8. mogą ponownie ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

Zasiłek przysługuje w przypadku, gdy placówka – szkoła, przedszkole, żłobek – będą zamknięte z powodu epidemii koronawirusa albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. 

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS rodzic otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy także w sytuacji, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez placówki szkolne opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym. 

Pracodawca nie może odwołać pracownika z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W razie problemów z zapewnieniem ciągłości pracy, rozwiązaniem może być porozumienie się z pracownikiem korzystającym z zasiłku w sprawie wykonywania przez niego pracy zdalnej (gdy jest możliwa) z jednoczesnym sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Po 20 września 2020 r. pracownicy mogą skorzystać ze „zwykłego” zasiłku opiekuńczego, chyba że okres obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie przedłużony. 

W razie przeprowadzania w zakładzie pracy zwolnień grupowych, przebywanie na (dodatkowym) zasiłku opiekuńczym uniemożliwia pracodawcy złożenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę. 

Więcej w artykule r.pr. Anny Boguskiej pt. „Wraz z nowym rokiem szkolnym wrócił zasiłek na dzieci”, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita (wydanie od 10 września 2020 r.).