Szczepienia przeciw grypie w czasie pandemii bez podatku PIT | PRO HR Koronawirus 

2020.10.29

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie – pełen dokument.

Jakie najważniejsze kwestie wynikają z tego projektu?
 
  • Świadczenie w postaci szczepienia ochronnego przeciw grypie (dalej: świadczenie), do którego będzie miało zastosowanie zaniechanie poboru podatku obejmuje: koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej.
  • Zaniechanie poboru podatku od tego świadczenia będzie obejmowało m.in. pracowników, osoby zatrudnione na umowach zlecenia, na umowach o dzieło, na kontraktach menedżerskich, członków zarządu, jak również emerytów, którzy świadczenie to otrzymają od swojego byłego pracodawcy. 
  • Zaniechanie poboru podatku będzie obejmowało pełną wartość świadczenia, jeżeli pracodawca pokryje jego faktyczne koszty.
  • Jeżeli takie świadczenie będzie częścią pakietu medycznego zapewnianego przez pracodawcę, to podatek nie będzie pobierany od kwoty świadczenia nieprzekraczającej 100 zł w danym roku.
  • Zaniechanie poboru dotyczyć będzie świadczeń uzyskanych od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym stan pandemii w Polsce zostanie odwołany.

Ważne: powyższa ulga dotyczy jedynie podatku PIT. Składki na ubezpieczenia społeczne od tego świadczenia będą płacone zgodnie z dotychczasowymi zasadami.