Ustawa regulująca zwalczanie koronawirusa | PRO HR Koronawirus

2020.03.03

2 marca 2020 r. Sejm RP przyjął „Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

Najistotniejsze kwestie zawarte w Ustawie z punktu widzenia pracodawcy:

 • Pracodawca będzie mógł jednostronnie polecić pracownikowi pracę poza stałym miejscem jej wykonywania (tzw. praca zdalna). Jest to polecenie służbowe. Nie jest to telepraca.
 • Pracę zdalną mogą wykonywać jedynie osoby zdrowe z aktualnym orzeczeniem lekarskim.
 •  Pracodawca może wydać takie polecenie, o ile jest to konieczne do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką albo zwalczaniem skutków koronawirusa.
 • Muszą zatem istnieć podstawy uznania, że wykonywanie pracy poza stałym miejscem pracy jest konieczne do przeciwdziałania koronawirusowi (np. pracownik wrócił z zagrożonego terenu i jest chory czy gdy trzeba odkazić miejsce pracy).
 • Polecenie musi dotyczyć tej samej pracy i określać okres pracy zdalnej i miejsce jej wykonywania. Należy wskazać sposób potwierdzania obecności w pracy. Jeżeli do wykonania takiej pracy konieczny jest sprzęt, zapewnia go pracodawca. 
 • Za bhp w miejscu pracy zdalnej nadal odpowiada pracodawca. Koszty wykonywania pracy ponosi pracodawca.
 • Polecenie może mieć dowolną formę, ale do celów dowodowych sugerujemy formę pisemną lub elektroniczną.
 • Polecenie może dotyczyć jedynie tych prac, które mogą być wykonywane zdalnie.
 • Polecenie może zostać w każdym czasie odwołane przez pracodawcę.
 • Jeśli, z uwagi na koronawirusa, zostanie zamknięty żłobek, przedszkole, szkoła, klubik dziecięcy, pracownik ubezpieczony ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za maksymalnie 14 dni.
 • Konieczne jest zapewnienie osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie zamknięcia placówki i dotyczy to dzieci do ukończenia 8 lat. Jest to dodatkowy zasiłek poza zasiłkiem opiekuńczym.

Pomimo nowych uprawnień pracodawca nadal może podejmować inne działania. Więcej o tym, co może pracodawca w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, w wydaniu PRO HR styczeń-luty 2020.