Pracodawcy powinni zweryfikować ocenę ryzyka zawodowego | PRO HR Koronawirus

2020.09.07

Państwowa Inspekcja Pracy zgodnie z zapowiedziami prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania zasad bhp, w tym oceny ryzyka zawodowego pod kątem możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Pracodawca powinien zawczasu dokonać odpowiedniej weryfikacji i ewentualnej aktualizacji w tym zakresie. Pozwoli to na uniknięcie problemów w przypadku ewentualnej kontroli PIP oraz może zwiększyć bezpieczeństwo w zakładzie pracy. 

Pracodawca ma obowiązek stale oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ocena powinna być przeprowadzona osobno dla danego stanowiska pracy i uwzględniać jego specyfikę (np. bezpośredni kontakt z klientami). 

W związku z pojawieniem się zagrożenia zakażenia koronawirusem konieczne może stać się dodanie tego zagrożenia do listy ryzyk zawodowych na danym stanowisku oraz wskazanie odpowiednich środków profilaktycznych (np. stosowanie przyłbic, dezynfekowanie dłoni, ograniczanie ilości osób w pomieszczeniach etc.).

Ocena ryzyka musi podlegać konsultacji ze służbą bhp lub osobami wykonującymi zadania tej służby. Dobrą praktyką jest zaangażowanie do oceny również pracowników wykonujących pracę na stanowisku podlegającym ocenie.

Ewentualna modyfikacja oceny ryzyka zawodowego będzie wymagała poinformowania zainteresowanych pracowników. Dla celów dowodowych pracodawca powinien wymagać od pracowników potwierdzenia otrzymania takiej informacji (np. w formie elektronicznej).

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR - PRO HR wrzesień 2020.