Pracodawca w dalszym ciągu ma obowiązek zapewnienia 1,5 m odległości między stanowiskami pracy | PRO HR Koronawirus

2020.09.07

Obowiązek został podtrzymany w rozporządzeniu z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Odległość ta powinna być liczona jako realna odległość pomiędzy pracownikami wykonującymi pracę. W celu zachowania odpowiedniej odległości konieczne może być np. przestawienie biurek w biurze. 

Pracodawca nie musi zapewnić tej odległości pomiędzy stanowiskami jedynie, jeżeli jej zachowanie jest niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, czyli np. w przypadku pracy przy taśmie produkcyjnej czy na budowie. W takim wypadku jednak, pracodawca ma bezwzględny obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii. W praktyce przyjęło się, że środkami takimi są maseczki, ewentualnie pleksi, jeżeli ich zamontowanie jest możliwe na danym stanowisku pracy.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR - PRO HR wrzesień 2020.