Pozyskanie dofinansowania z Tarczy antykryzysowej i innych programów rządowych | Przewodnik

2020.06.08

 

Wiele firm zostało dotkniętych kryzysem spowodowanym
pandemią SARS-CoV-2 i stanęło przed widmem utraty płynności finansowej.

Ochrona biznesu i miejsc pracy stała się kluczowa
w okresie spowolnienia gospodarczego.

 

 
Tarcza Antykryzysowa. Dofinansowanie

Poprowadzimy Cię przez cały proces pozyskania dofinansowania.

Poznaj naszą nową usługę ►

 

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców rząd wprowadził programy pozwalające na pozyskanie dofinansowania i zachowanie stanu zatrudnienia w trudnym okresie.

Nasz zespół przygotował przewodnik pt. „Tarcza ludzkim językiem” o zasadach udzielenia wsparcia przedsiębiorcom. Narzędzia, z których mogą korzystać firmy, są różne, więc warto je dokładnie poznać, aby wybrać najbardziej odpowiednie.

Jedną z form pomocy jest świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacane w związku z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie należne od kwoty tych świadczeń. Środki wypłacane są z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Formy wsparcia, które są dostępne ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji Starosty, umożliwiają dofinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionych.

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może skorzystać z jednorazowej pożyczki. Środki uzyskane z Funduszu Pracy powinny zostać przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Przepisy przewidują 3 miesięczną karencję w spłacie pożyczki, a także jej całkowite umorzenie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje przedsiębiorcom również inne formy wsparcia. Jednym z nich jest świadczenie postojowe, z którego skorzystać mogą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Możliwe jest otrzymanie nawet trzykrotnej wypłaty świadczenia postojowego w kwocie 2080 zł.

Specustawa przewiduje zwolnienia płatnika ze składek ZUS. Wysokość zwolnienia zależna jest od ilości osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o odroczenie płatności składek na ubezpieczenia społeczne.

Istotną rolę we wsparciu przedsiębiorców odgrywa także Program Tarczy Antykryzysowej PFR. W artykule wyjaśnione są przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, aby otrzymać wsparcie, jak obliczyć wysokość możliwej do otrzymania subwencji oraz zasady jej umorzenia i zwrotu. 

Opisujemy także wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dotyczące pożyczki finansującej wypłatę wynagrodzeń. 

Na łamach publikacji przedstawione zostały także rozwiązania w obszarze podatków pracowniczych, które pozwalają m.in. na przesunięcie terminów podatkowych czy zwolnienia z PIT. 

Pełen przewodnik „Tarcza ludzkim językiem: na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy” jest dostępny na stronie Dziennika Gazety Prawnej.

Spis treści przewodnika:

 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionego
 • Mikropożyczka dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy
 • Świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorców i samozatrudnionych
 • Zwolnienie ze składek dla płatników
 • Ulgi w spłacie składek na ubezpieczenia
 • Odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę
 • Tarcza Finansowa PFR – podstawowe informacje
 • Tarcza Finansowa PFR dla mikroprzedsiębiorców
 • Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich przedsiębiorców
 • Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm
 • Tarcza finansowa realizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA
 • Wydłużenie terminu wpłaty zaliczek na PIT
 • Zwolnienie z PIT i ZUS dotyczące zakwaterowania i wyżywienia
 • Zwolnienie z PIT i ZUS świadczeń postojowych
 • Zwiększone limity kwot wolnych od PIT
 • Co ma zrobić przedsiębiorca, który nie otrzyma wsparcia.