Tarcza Antykryzysowa. Dofinansowanie

W dobie pandemii COVID-19 powodującej ogólnoświatowy kryzys gospodarczy przedsiębiorcy stanęli przed wyzwaniem utrzymania swojej działalności i miejsc pracy. 

Na ratunek przedsiębiorcom rząd przygotował Tarczę Antykryzysową przewidującą dla nich wsparcie finansowe, która ma im pomóc w kontynuacji biznesu i uchronić przed masową redukcją etatów.

Jakie pieniądze możemy dla Ciebie pozyskać?
 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców oraz usługobiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

 • nie więcej niż 50% obniżonego wynagrodzenia na jednego pracownika przy zmniejszeniu  wymiaru etatu (maksymalnie 2132,59 PLN); 
 • 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w razie przestoju (1300 PLN);
 • dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju:

 • częściowo bezzwrotna pożyczka dla mikro-firm do 324 tys. PLN;
 • częściowo bezzwrotna pożyczka dla MŚP do 3,5 mln PLN;
 • częściowo bezzwrotna pożyczka dla dużych firm do 750 mln PLN.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców, usługobiorców ze środków będących w dyspozycji Urzędu Pracy:

 • 1300 PLN, 1820 PLN lub 2340 PLN na jednego pracownika;
 • dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dodatkowe możliwości z ZUS:

 • zwolnienie ze składek ZUS za 3 miesiące – do 100% składek;
 • świadczenie postojowe – 2080 PLN przez 3 miesiące.

Jak pomagamy w procesie pozyskiwania dofinansowania na podstawie Tarczy Antykryzysowej?
 

Poprowadzimy Cię przez cały proces pozyskania dofinansowania. Programów finansowania jest dużo, a jego uzyskanie wymaga złożenia wniosku do wielu różnych instytucji. Podczas ich wypełniania pojawiają się pytania, na które specustawa nie przewiduje odpowiedzi. 

Na jaki zakres wsparcia możesz liczyć w procesie pozyskiwania dofinansowania?
 

Mamy wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie znajomości przepisów Tarczy Antykryzysowej. 

 • Weryfikujemy Twoją sytuację prawną oraz wspieramy przy ocenie sytuacji ekonomicznej.
 • Dobieramy Programy Tarczy Antykryzysowej, z których możesz skorzystać.
 • Robimy kalkulację możliwej do uzyskania wartości dofinansowania.
 • Przygotujemy wnioski i wymaganą dokumentację.
 • Wspieramy w procesie składania wniosków i na dalszych etapach postępowania.