Dofinansowanie z Tarczy Antykryzysowej a dofinansowanie z PFRON – czy można je łączyć? | PRO HR Koronawirus

2020.07.03

Pracodawcom, zatrudniającym pracowników niepełnosprawnych, przysługuje miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzeń z PFRON. 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej zastrzega jednak, że miesięczne dofinansowanie w ramach PFRON nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Środki otrzymane z PFRON nie mogą również zostać przeznaczone na realizację celów, zadań i wydatków w części, w jakiej zostały sfinansowane w ramach pomocy udzielonej z innych środków publicznych. 

Czy powyższe zastrzeżenie wyklucza możliwość otrzymania przez pracodawców dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przewidzianego w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP, zgodnie ze specustawą, nie jest uznawane za pomoc publiczną. Nie jest wykluczone łączenie wsparcia z FGŚP i PFRON. Jednakże zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki z tego Funduszu są środkami publicznymi. W konsekwencji wsparcie otrzymane z FGŚP spowoduje obniżkę możliwej do uzyskania kwoty z PFRON i jednocześnie może wpłynąć na przewidziany limit dofinansowania. Tym samym pracodawca, który otrzymał dofinansowanie z FGŚP, powinien je wykazać ubiegając się o pomoc z PFRON. 

Z kolei dofinansowanie do wynagrodzeń przyznawane od starosty zostało wprost wskazane w specustawie jako pomoc publiczna. Powstałą wątpliwość czy tę formę wsparcia można połączyć z dofinansowaniem z PFRON rozstrzygnęła Tarcza Antykryzysowa 3.0. Dodany art. 15zze(1) sprecyzował, że pracodawca korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON może również otrzymać od starosty dofinansowanie do wynagrodzenia tego samego pracownika, z tym że jedynie w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON.

Więcej w artykule „Wsparcia na niepełnosprawnych nie wolno powielać” adw. Natalii Basisty i r.pr. dr Michała Kacprzyka dla dziennika Rzeczpospolita.