Dofinansowania z FGŚP – nie tylko Tarczę antykryzysową można zastosować | PRO HR Koronawirus

2020.07.02

W przypadku niektórych kwestii trzeba sięgnąć do ustawy z 2013 r. dotyczącej ochrony miejsc pracy. Stosujemy ją odpowiednio, a to oznacza, że nie zawsze jest to proste i oczywiste.

Do dofinansowania wypłacanego na podstawie art. 15g ustawy o COVID-19 stosuje się posiłkowo niektóre przepisy ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Wiele kwestii, do których odwołują się przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy reguluje już sama ustawa o COVID-19 (specustawa). W części pewne regulacje zawiera również umowa na dofinansowanie zawierana pomiędzy dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy a danym przedsiębiorcą. 

Nakładanie się tych trzech źródeł czasami kreuje istotne trudności w ocenie, które regulacje mają zastosowanie. Jako, że przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy stosuje się odpowiednio, to w danym przypadku należy każdorazowo uwzględniać przepisy specustawy.

Więcej w artykule r.pr. Łukasza Kuczkowskiego pt. „Przy dofinansowaniach z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych liczy się nie tylko specustawa” dostępnym na stronie Dziennika Gazety Prawnej.