Cudzoziemcy w czasach pandemii | PRO HR Koronawirus

2020.05.14

Od początku obowiązywania stanu epidemicznego sytuacja cudzoziemców, którzy planują przyjechać do Polski oraz już w niej przebywają, znacznie się zmieniła. Analizując wprowadzone regulacje możemy dostrzec, że pandemia przyczyniła się do złagodzenia zasad zatrudniania cudzoziemców i wielu ułatwień dla ich legalnego pobytu i pracy w Polsce.

Bez wątpienia jedną z najbardziej istotnych kwestii było wydłużenie z mocy prawa okresu ważności dokumentów, które muszą posiadać cudzoziemcy, aby legalnie przebywać i pracować w Polsce. Rozwiązanie to w momencie, gdy urzędy obsługujące cudzoziemców podczas pandemii zawiesiły bezpośrednią obsługę, zdecydowanie ułatwiło dochowanie wszelkich formalności.

Jeśli chodzi o terminy postępowań legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w okresie stanu epidemicznego, to ich bieg nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Ich wznowienie nastąpi po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

W obecnych rozwiązaniach dla legalnego pobytu i pracy cudzoziemców wciąż dostrzegamy jednak wyzwania. Kontrowersje budzą regulacje dotyczące możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy i wprowadzenia przestoju ekonomicznego w zakresie dotyczącym cudzoziemców. 

Być może kolejne działania ustawodawcy, w tym Tarcza antykryzysowa 3.0, przyniosą rozwiązania, które rozwieją wszelkie wątpliwości.

Pełen artykuł autorstwa r.pr. Michała Kacprzyka, Szefa Działu Imigracji i Global Mobility, w dzienniku Rzeczpospolita pt. „Pandemia łagodzi zasady zatrudniania cudzoziemców”.