Skutki ZUS i PIT wypłat z tytułu rozwiązania umowy o pracę | PRO HR TAX View

2021.01.13

Obecnie, bardzo powszechnie, przedsiębiorcy powierzają wykonywanie pracy nie tylko w ramach umowy o pracę, ale również na podstawie innych tytułów, takich jak umowa zlecenia, kontrakt menedżerski czy B2B.

Również powszechnie, pracodawcy zapewniają dodatkowe świadczenia i różnorodne benefity nie różnicując ich zakresu i sposobu zapewnienia w zależności od tego, czy otrzymujący jest pracownikiem, zleceniobiorcą, czy też indywidualnym przedsiębiorcą. Z punktu widzenia HR, takie działanie wydaje się uzasadnione.

Należy jednak pamiętać, że zapewnienie takich świadczeń nie pracownikom, zwykle rodzi inne skutki podatkowe i ZUS-owe niż w przypadku przyznania ich pracownikom.

Takie różnice występują w przypadku np. samochodów służbowych używanych do celów prywatnych, podróży służbowych, pakietów medycznych czy też szkoleń.

Jakie są to różnice? Na to pytanie, w materiale video odpowie Katarzyna Serwińska.