B2B to korzyści, ale i większa odpowiedzialność | PRO HR TAX View

2021.01.27

Sytuacja pracodawców na rynku pracy jest trudna. Wiele działających w Polsce firm zmaga się z rosnącymi kosztami zatrudnienia jak i ze znalezieniem właściwych kandydatów. Pracodawcy, chcąc skutecznie konkurować o wykwalifikowanych pracowników, muszą oferować formy zatrudnienia bardziej elastyczne niż umowa o pracę. 

Jedną z takich elastycznych form współpracy jest relacja B2B. Taki model współpracy niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno w zakresie podatków jak i składek ubezpieczeniowych. 

Dlatego też, wiele firm rozważa lub już zdecydowało się wdrożyć w swoich organizacjach model zatrudnienia B2B. Należy jednak zadać sobie pytania: Czy zastosowany w firmie model współpracy B2B jest na pewno prawidłowy? Czy nie wiąże się z jakimś ryzykiem?

W udzieleniu odpowiedzi na te pytania pomoże Państwu Adam Alkadi – doradca podatkowy i prawnik w kancelarii Raczkowski.